Koncert Sergej Gelebana – violina, Kula 22.05.2019. god.