СВЕТИ САВА – прослава школске славе ШОМО-е 27.01.2021. год.