Стручно веће наставника хармонике

Бојана Футо-председник

Тамара Лукач и Мирон Сивч

 

Годишњи програм рада стручног већа хармонике за школску 2019/2020. годину