Две највисочије прве награде за клавиристе ШОМО

Концерти ученика музичке школе
3. март 2023.
Интерактивна радионица за ученике хармонике наше ШОМО
6. март 2023.