Интерактивна радионица за ученике хармонике наше ШОМО

Две највисочије прве награде за клавиристе ШОМО
4. март 2023.
Значајни успеси ученика Школе за основно музичко образовање
7. март 2023.