10. Међународно такмичење „Фантаст“ 

Промотивне музичке радионице у Црвенки
18. мај 2023.
Прва награда за Теодора Харвиљчака
19. мај 2023.