Јавни часови клавирског одсека

Састанак Тима за заштиту ученика од насиља злостављања и занемаривања
6. фебруар 2018.
Посета вртићу “Веверица“ у Црвенки
14. фебруар 2018.