Oglasna tabla za nastavnike

13. decembra 2018.

Posebna sednica  Nastavničkog veća

Posebna sednica  nastavničkog  veća u proširanom sastavu održaće se u sreda, 19. decembar  2018. godine sa početkom u  09.30  časova. Dnevni red:   Predstavljanje kandidata, prijavljenih na konkurs za Direktora škole […]
5. novembra 2018.

Javni čas klavirskog odseka

Javni čas klavirskog odseka u organizaciji Jelene Zeković planiran je za 29.11.2018. godine.
9. oktobra 2018.

Sednica  Nastavničkog  veća

Sednica  Nastavničkog  veća održaće se u sreda, 17. oktobar  2018. godine sa početkom u 08.00 sati. Dnevni red:   Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Utvrđivanje programa koncerta učenika za proslavu Dana škole […]
28. avgusta 2018.

Sednica Nastavničkog veća

Sednica  Nastavničkog  veća održaće se u sreda, 05. septembar  2018. godine sa početkom u  08.00   časova. Dnevni red:   Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Razmatranje Programa rada Nastavničkog veća za šk. […]
13. avgusta 2018.

Sednica Nastavničkog veća

Sednica  Nastavničkog  veća održaće se u utorak, 21. avgusta 2018. godine sa početkom u 09.00 časova. Dnevni red:   Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice Razmatranje predloga školskog kalendara za školsku 2018/2019. g. Podela […]
7. maja 2018.

Sednica nastavničkog veća

Sednica nastavničkog veća održaće se u sredu, 16. maja 2018. godine sa početkom u 08.00 sati Dnevni red:   1. Utvrđivanje termina svih ispita u junskom roku […]
13. marta 2018.

Sednica Nastavničkog veća

Sednica  Nastavničkog  veća održaće se u sredu, 21. mart 2018. godine sa početkom u 08.00 časova. Dnevni red: 1.Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice 2.Organizacija roditeljskih sastanaka […]
13. marta 2018.

Sastanak Tima za organizaciju prijemnih ispita

Sastanak Tima zakazan je za četvrtak, 15. mart 2018. godine sa početkom u 08.00 časova.