Распоред годишњег, усменог испита из солфеђа  и теорије музике за VI разред