Распоред годишњег, усменог испита из солфеђа  и теорије музике за VI разред

Концерт Љиљане Лишковић и Валентине Ненашев
17. мај 2018.
Годишњи испит из клавира
24. мај 2018.