Годишњи испит из клавира

Распоред годишњег, усменог испита из солфеђа  и теорије музике за VI разред
22. мај 2018.
7. Међународно такмичење ФАНТАСТ у Бечеју
24. мај 2018.