7. Међународно такмичење ФАНТАСТ у Бечеју

Годишњи испит из клавира
24. мај 2018.
Јавни час ученика ШОМО Кула
25. мај 2018.