16. Мајски сусрети младих музичара Лазаревац

1. Школско такмичење ученика клавира
25. мај 2019.
Концерт најуспешнијих ученика школе
27. мај 2019.