Семинар под називом: “Могућност за унапређивање сарадње и тимског рада у установи”