Seminar pod nazivom: “Mogućnost za unapređivanje saradnje i timskog rada u ustanovi”

19. muzička manifestacija “Jesen stiže, dunjo moja”
14. novembra 2019.
Javni čas odseka harmonike
5. decembra 2019.

Seminar pod nazivom: “Mogućnost za unapređivanje saradnje i timskog rada u ustanovi”

Danas se u našoj ŠOMO održava jednodnevni seminar pod nazivom: “Mogućnost za unapređivanje saradnje i timskog rada u ustanovi”, koji je u KATALOGU za stručno usavršavanje nastavnika i stručnih saradnik pod brojem 124 kompetencije 4. Realizatori ovog seminara su ujedno i dva od tri autora istog: Jovana Milićev Radišić, iz OŠ”Đ.Jakšić” u Zrenjaninu i Milan Bojanić iz ŠU Zrenjanin. Seminar je iz oblasti vaspitnog rada a teme su sledeće:

Mogućnosti za poboljšanje saradnje zaposlenih u ustanovi; stilovi komunikacije (radionica), Asertivna prava – razumevanje i prihvatanje manipulacija, uslovi za uspešan rad tima, sukobi i krize u timu, ometajući faktori za asertivno ponašanje…

Svi nastavnici, kao i pedagog škole ŠOMO, prisutni su na navedenom seminaru.

U prijatnoj i radnoj atmosferi provode planirano vreme za ovu aktivnost.

Comments are closed.