Poštovani roditelji naših budućih prvaka

Upis prvaka u ŠOMO Kula
31. marta 2020.
Dragi naši sadašnji i budući učenici
9. aprila 2020.

Poštovani roditelji naših budućih prvaka

Škola za osnovno muzičko obrazovanje u Kuli (u daljem tekstu ŠOMO) je u uslovima vanrednog stanja, kada roditelji učenika ne bi trebalo da dolaze u školu, odredila lice zaposleno u svom kolektivu koje možete kontaktirati svakog radnog dana u vezi sa svim pitanjima vezanih za iskazivanje interesovanja za upis u 1. razred ŠOMO-e.

Osoba koja je određeno za tu vrstu informisanja je naša pedagog škole Olivera Tanurdžić, koja vam putem telefona ili mejla može odgovoriti na sva vaša pitanja i nedoumice.

Njen kontakt telefon je: 069/ 55 31 461. Možete joj se obratiti u vremenskom intervalu od  12:00 do 14:00 časova,svakog radnog dana, za sve potrebne informacije.

Za potrebu pismenog obraćanja njena elektronska adresa je: pedagog.somo@gmail.com

Vaša ŠOMO u Kuli

Comments are closed.