Обавштење о закљученом уговору – Физичко-техничко обезбеђење (ОПН:79710000)