Sastanak Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Sastanak pedagoškog kolegijuma
10. aprila 2017.
Obaveštenje o izboru ponuđača za usluge fizičko-tehničkog i video obezbeđenja 13.04.2017. god.
13. aprila 2017.

Sastanak Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

Sastanak Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja,
biće održan u četvrtak, 13. aprila 2017. godine sa početkom u 9:00 časova.

DNEVNI RED:

  1. Praćenje realizacije dogovorenih aktivnosti
    (Poruke lepih reči, Akcije – “Podrži svoga druga”, Anketa o bezbednosti)
    2. Tekući poslovi (razmatranje pristiglog uputstva za primenu obrazovnih paketa protiv seksualnog nasilja)Koordinator Tima:
    Snežana Gavranov

Comments are closed.