Posebna sednica  Nastavničkog veća

Seminar “Faktori koji doprinose razvoju darovitosti i postizanju visokih rezultata kod učenika u muzičkoj školi”
6. decembra 2018.
Novogodišnji koncerti
13. decembra 2018.

Posebna sednica  Nastavničkog veća

Posebna sednica  nastavničkog  veća u proširanom sastavu održaće se u sreda, 19. decembar  2018. godine sa početkom u  09.30  časova.

Dnevni red:  

  1. Predstavljanje kandidata, prijavljenih na konkurs za Direktora škole
  2. Davanje mišljenja Nastavničkog veća u proširenom sastavu za izbor Direktora škole po konkursu raspisanom u listu „Poslovi“ od dana  28.11.2018.g.

Direktor škole:
Ljiljana Barna Nikitović

Na sednici prisustvuju   svi zaposleni na neodređeno i na određeno vreme i  imaju pravo da  se izjašnjavaju  bez obzira da li se radi o licima koja zamenjuju odstutne zaposlene, odsutnim zaposlenim licima ili licima koja su radni odnos zasnovala bez konkursa.

Comments are closed.