Седница  Наставничког  већа

Концерт за малишане из вртића ”Колибри”
5. октобра 2018.
1. Фестивал цвећа у Кули
13. октобра 2018.

Седница  Наставничког  већа

Седница  Наставничког  већа одржаће се у среда, 17. октобар  2018. године са почетком у 08.00 сати.

Дневни ред:  

 1. Усвајање записника са предходне седнице
 2. Утврђивање програма концерта ученика за прославу Дана школе
 3. Утврђивање програма концерта за манифестацију “Сунчана јесен живота”
 4. Припреме за обележавање Дана општине Кула
 5. Рад у допунској и додатној настави, слободне активности
 6. Рад стручних већа предмета и одељенских старешина класа
 7. Припрема смотре на крају првог полугодишта
 8. Разматрање могућности за ванредно напредовање ученика
 9. Разматрање могућности учешћа ученика на такмичењима – прво сондирање
 10. Организација родитељских састанака и обавеза писменог саопштавања успеха за први квартал
 11. Стручно усавршавање наставника – предавање или приказ семинара
 12. Разно

Директор школе:
Барна Никитовић

Comments are closed.