Sednica  Nastavničkog  veća

Koncert za mališane iz vrtića ”Kolibri”
5. oktobra 2018.
1. Festival cveća u Kuli
13. oktobra 2018.

Sednica  Nastavničkog  veća

Sednica  Nastavničkog  veća održaće se u sreda, 17. oktobar  2018. godine sa početkom u 08.00 sati.

Dnevni red:  

 1. Usvajanje zapisnika sa predhodne sednice
 2. Utvrđivanje programa koncerta učenika za proslavu Dana škole
 3. Utvrđivanje programa koncerta za manifestaciju “Sunčana jesen života”
 4. Pripreme za obeležavanje Dana opštine Kula
 5. Rad u dopunskoj i dodatnoj nastavi, slobodne aktivnosti
 6. Rad stručnih veća predmeta i odeljenskih starešina klasa
 7. Priprema smotre na kraju prvog polugodišta
 8. Razmatranje mogućnosti za vanredno napredovanje učenika
 9. Razmatranje mogućnosti učešća učenika na takmičenjima – prvo sondiranje
 10. Organizacija roditeljskih sastanaka i obaveza pismenog saopštavanja uspeha za prvi kvartal
 11. Stručno usavršavanje nastavnika – predavanje ili prikaz seminara
 12. Razno

Direktor škole:
Barna Nikitović

Comments are closed.