Седница наставничког већа

„14. Такмичењу дрвених дувачана“
22. април 2017.
22. Међународно такмичење “Петар Коњовић“ Београд
6. мај 2017.