Седница Наставничког већа

Списак ученика по класама за школску 2018/2019. годину
13. августа 2018.
Светски дан мира
21. септембра 2018.

Седница Наставничког већа

Седница  Наставничког  већа одржаће се у среда, 05. септембар  2018. године са почетком у  08.00   часова.

Дневни ред:  

 1. Усвајање записника са предходне седнице
 2. Разматрање Програма рада Наставничког већа за шк. 2018/2019. год.
 3. Потврђивање коначне поделе ученика у класама
 4. Разматрање извештаја о остварењу плана рада школе у 2017/2018. г.
 5. Разматрање извештаја о раду директора школе у 2017/2018. г.
 6. Разматрање извештаја о процесу самовредновања у 2017/2018. г.
 7. Утврђивање састава хора и распореда проба
 8. Утврђивање планова радних сати и дефинисање  послова за наставнике
 9. Доношење годишњих и месечних програма рада наставника
 10. Утврђивање годишњих програма рада стручних већа предмета
 11. Дефинисање коначног распореда часова
 12. Израда плана стручног усавршавања наставника за  2018/2019. г.
 13. Израда оквирног плана концертне активности.
 14. Израда  оквирног плана учешћа на такмичењима у шк. 2018/2019. г.
 15. Припреме за обележавање Дана школе .
 16. Разно

 

Директор школе:
Љиљана Барна Никитовић

Comments are closed.