Састанак педагошког колегијума

Одржан семинар ”Правила у васпитању – изазови или препреке у раду са децом”
8. aprila 2017.
Састанак Тима за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
10. aprila 2017.

Састанак педагошког колегијума

Састанак  педагошког колегијума одржаће се у четвртак, 13. априла 2017. године са почетком у 10.30 часова.

Дневни ред:

  1. Анализа постигнутих резултата образовно-васпитног рада на крају III класификационог периода
  2. Анализа вођења педагошке документације и евиденције
  3. Провера бројчаног стања свих класа
  4. Договор око начина организовања и критеријума за Пријемне испите
  5. Евидентирање Екстерних чланова комисија за полагање пријемних испита у СМШ

Координатор:
Љиљана Барна Никитовић

Comments are closed.