Sastanak pedagoškog kolegijuma

Održan seminar ”Pravila u vaspitanju – izazovi ili prepreke u radu sa decom”
8. aprila 2017.
Sastanak Tima za zaštitu učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja
10. aprila 2017.

Sastanak pedagoškog kolegijuma

Sastanak  pedagoškog kolegijuma održaće se u četvrtak, 13. aprila 2017. godine sa početkom u 10.30 časova.

Dnevni red:

  1. Analiza postignutih rezultata obrazovno-vaspitnog rada na kraju III klasifikacionog perioda
  2. Analiza vođenja pedagoške dokumentacije i evidencije
  3. Provera brojčanog stanja svih klasa
  4. Dogovor oko načina organizovanja i kriterijuma za Prijemne ispite
  5. Evidentiranje Eksternih članova komisija za polaganje prijemnih ispita u SMŠ

Koordinator:
Ljiljana Barna Nikitović

Comments are closed.